nederlands deutsch
home - nieuws - contact

De kracht van H·Beton prefab.

De kracht van H·Beton prefab In de B&U-sector bewijzen betonnen prefab casco's dagelijks hun kracht. Dat zien we in de utiliteitsbouw, waar men deze bouwmethode van oudsher veelvuldig toepast. Ook in de woningbouw winnen geprefabriceerde betonelementen steeds meer terrein. De bouw past ze inmiddels in circa een op de tien woningen toe! De markt stelt steeds hogere eisen. Prefab betonbouw geeft het adequate antwoord.