nederlands deutsch
home - nieuws - contact

De visie van H·Beton

Bouwen vraagt om een brede visie. In onze samenleving, ligt de nadruk op dynamiek, kwaliteit, innovatie en zorg voor het milieu en elkaar. Tegelijkertijd bepalen kennis, efficiency en het budget de grenzen waarbinnen een bouwproject gerealiseerd dient te worden.

De integrale aanpak van bouwprocessen (de gekoppelde verantwoordelijkheid voor ontwerp en realisatie) bevordert de kwaliteit en efficiency en vermindert het risico voor de opdrachtgever. Integratie van ontwerp, toelevering en uitvoering leidt tot creatieve oplossingen.

We streven naar vroegtijdig zekerheid, ook voor opdrachtgevers over het projectresultaat, met behoud van inzicht in het proces en duidelijkheid over verantwoordelijkheden. We streven naar professionalisering en stimuleren de integrale werkwijze. Daarbij gaan we zorgvuldig om met de belangen van alle partijen en nemen verantwoordelijkheid voor afspraken en resultaat.

We stimuleren creativiteit en flexibiliteit in het bedenken en realiseren van oplossingen. We investeren in de ontwikkeling van elkaar en van de organisatie en gaan respectvol met elkaar om. We ondersteunen dit met ons beleid, middelen en procedures.