nederlands deutsch
home - nieuws - contact

Duurzaam bouwen met beton, een logische keuze.

Duurzaam Bouwen is het belangrijkste onderwerp voor de komende jaren. En dat beton daarin een materiaal is dat zich uitstekend leent voor energiezuinige, milieuverantwoorde constructies kunnen wij beamen.

Zoals bleek tijdens de laatste Betondag is Duurzaam Bouwen het belangrijkste onderwerp voor de komende jaren. In het recente verleden werd het als een separaat te behandelen onderwerp in het bouwproces gezien. Meer en meer blijkt dat het een impliciet onderdeel is geworden in de aanpak van het bouwproces. Door de Betonvereniging is enkele jaren geleden een Quick Scan Duurzaam Bouwen uitgevoerd. Inmiddels wordt Duurzaam Bouwen gezien als een triviaal onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat beton daarin een materiaal is dat zich uitstekend leent voor energiezuinige, milieuverantwoorde constructies kunnen wij van H·Beton beamen.
De betonvereniging besteed daar binnenkort bijna een gehele dag aan (zie www.betonvereniging.nl ).

Duurzaam Bouwen, geen trend maar een houding
Ondernemen vraagt om een houding die aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Het onnodig gebruik van energie, materialen, enzovoorts is daarbij niet alleen ongewenst, maar past niet langer in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Projectontwikkelaars hebben Duurzaam Bouwen omarmd
Was Duurzaam Bouwen in het recente verleden een hype, die zeer sceptisch werd bezien, nu is duidelijk dat, dat domweg energiezuinige woningen oplevert. Kopers kiezen mede op grond van aspecten van Duurzaam Bouwen, zoals energiezuinig, milieuverantwoord. Ook ontwikkelaars willen zich op deze aspecten onderscheiden.

Toolkits, een hulpmiddel voor bouwers
Er zijn hulpmiddelen ontwikkeld die ontwerpers en bouwers kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes in het kader van Duurzaam Bouwen. Deze toolkits hebben zich in de praktijk bewezen.

Duurzaam Bouwen, Bouwers doen het.
Er wordt veel gepraat over Duurzaam Bouwen, maar wat biedt de praktijk? Meer dan zo het eerste gezicht lijkt. Ook hierbij blijkt weer, geen woorden maar daden. De vraag is echter of de voorwaarden verbeterd kunnen worden zodat we nog hogere doelstellingen kunnen bereiken, of is er sprake van schijnverbeteringen die in de praktijk stuiten op de onmogelijkheden als gevolg van het menselijk gedrag.

(Bron: betonvereniging.nl)

Terug naar nieuws